Категории
Безплатна регистрация

Kantorite.bg - Адвокат по търговско право, облигационно и гражданско право.

Kantorite.bg - Адвокат по търговско право, облигационно и гражданско право.
Категория: Право и финанси; Адвокатски кантори и правни консултации; Административна област: София - град
Населено място: София, Пощ. код: 1000
Адрес: Гр.София, ул."Ралевица" № 94, ет.6, ап.1
Телефон: 0888 61 88 38
E-mail:
Вземи линк към профила: Ключови думи: Адвокат, търговско право, облигационно право, гражданско право, международно частно право.
Профилът е активиран на: 09.07.2011 г.
Последно обновен: 11.07.2011 г.
Предмет на дейност:
Проектът kantorite. bg е плод на съвместната работа и усилия на няколко юристи, които работят професионално в различни сфери на търговското право, гражданското, облигационното право и международното частно право.
Актуално - новини, оферти, промоции, полезна информация:
Основните области на правото, в които kantorite.bg е фокусирал своя консултански потенциал са:

- Търговско, договорно и деликтно право.
- Дружествено право.
- Конкурентно право и обществени поръчки.
- Интелектуална собственост.
- Международно частно право. Чуждестранни инвестиции.
- Вещно право и други инвестиции.
- Правни и счетоводни анализи.
- Данъчно консултиране.


Сайтът kantorite.bg е насочен към български и чуждестранни инвеститори, търговци и собственици на фирми, които желаят по-пълно да осъществят търговските си интереси, като получат една правилна и коректна информация за правата си.

Екипът на kantorite.bg е изграден от адвокати и юридически консултанти с дългогодишен опит, които могат да Ви предложат и следните услуги:

- да осъществят процесуалното Ви представителство в съда по търговски, вещноправни и облигационни дела, както и по спорове, касаещи интелектуална собственост;
- да регистрират Вашата фирма;
- да Ви консултират по съставянето на търговски договори и воденето на преговори;
- да ви защитят против нелоялна конкуренция или да ви представляват във връзка с обществена поръчка;
- да регистрират Вашата търговска марка, промишлен дизайн, патент или географско означение, както и да защитят Вашите авторски права;
- да ви представляват по сделка с недвижим имот или ценни книги.

Адвокатите на Kantorite.bg са изградили добри практики по предоставяне на квалифицирани юридически ставища и правни консултации на българските и чуждестранни инвеститори в различни сфери на правото като: учредяване на търговски дружества с чуждестранно участие, регистрация на търговски представителства и клон на чуждестранно юридически лице, съдействие за издаване на визи и разрешения за работа и пребиваване на чуждестранни граждани, консултации относно избягване на двойното данъчно облагане, както и пълно обслужване на търговската дейност на чуждестранните инвеститори в България. Екипът на Kantorite.bg предлага висококвалифицирана правна помощ при осъществяване на процедурата по закупуване на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица.

В споменатия контекст, екипът на Kantorite.bg предлага на българските и чуждестранни инвеститори и следните услуги:
- Проучвания за осъществяемост, анализ и препоръки при инвестиционни намерения на чуждестранни компании в България
- Пазарни проучвания и анализ на конкуренцията (стратегии за стартиращ бизнес, динамика на инвестиционния процес в региона – предоставяне на пълна и актуална информация за български фирми)
- Избор и планиране на фирмената локация, с оглед кокретните търговски цели на чуждестранните инвеститори.
- Наемане и/или покупка на производствени помещения, офиси или земеделска земя – осъществяване на съответните сделки и представителство пред нотариус, промяна на статут на земята.

- Планиране на организационните структури и процеси както и назначаване на персонал, трудовоправни консултации и обезпечаване на съответното търговско дружество с правни становища, относно ръководството на персонала.
- Съдействие при планирането и подготовката за оперативно стартиране на дейността (производство, търговия и т.н.), издаване на необходимите лицензии и разрешителни от съответните държавни и административни органи.

Консултантският екип на Kantorite.bg приоритетно консултира клиенти, относно казуси, свързани с прилагането на актовете на международното частно право. Юридическите експерти и адвокати на Kantorite.bg имат необходимата теоретична подготовка и международен опит за осъществяване на подобен вид консултиране и осъществяване на съответното представителство.

Присъединяването на България към Европейския съюз на 01.01.2007 г. разкри нови опции за реализирането на инвестиционни и иновационни проекти. В този контекст за българските и чуждестранни компании възникна нуждата съответно компетентно правно обслужване, касаещо договорни отношения, преговири и спорове с международен елемент. Все още българското национално законодателство изпада в колизия с нормите на Правото на Европейския съюз, което има приемуществено значение в правоприлагането на територията на Република България. Значимостта на този проблем за местните и международните бизнес компании е несъмнена - ето защо, консултирането в тази област се възприема като приоритетно и е основна цел за адвокатите и консултантите на Kantorite.bg.

Какво предлага екипът на Kantorite.bg в областта на международно частно право:

- изготвяне на становища по международни спогодби;

- консултации при международни сделки;

- избор на модел на данъчно облагане;

- консултиране относно приложимото законодателство;

- посредничество и представителство при международни преговори

- последничество и представителство при сключване на международни договори;

- консултации относно право на Европейската общност;

- консултации относно правата на човека;

- консултации относно правния режим на международните инвестиции;

- консултации относно международноправна закрила на интелектуалната собственост;

- правна уредба на международния транспорт;

- семейни и наследствени отношения с международен елемент;

- трудови отношения с международен елемент;

- полагане на труд от чужденци в България;

- полагане на труд от българи в чужбина;
Допълнителни адреси/офиси/магазини/работно време:
гр.София
ул."Ралевица" № 94, ет.6, ап.1
тел. 02/958 98 08
0888/61 88 38
адв.Жасмина Николова-Костова

гр.Пловдив,
ул."Отец Паисий" №2, ет.1, офис 1
тел:0888915215
адв. Костов

гр. Димитровград
Ул. „Цар Симеон” № 5, вх. Б, офис 1
Тел./факс: 0391/66177
Моб. тел: 0887400706
адв.Влахов

гр. Хасково
ул. „Добруджа” №10Б, ет. 2, офис 25
Моб. тел: 0886302400; 0887400706
адв.Влахова

Други профили от тази категория:

Адвокатска кантора Денислав Маринов Accounting Advisors Кая консулт ООД Кредит ЕООД Шумен
Изпрати запитване до
Kantorite.bg
Всички полета е задължително
да бъдат попълнени.
име: 
e-mail: 
Текст от картинката: 
изпрати