Категории
Безплатна регистрация

Счетоводна къща - Счетоводна къща

Счетоводна къща - Счетоводна къща
Категория: Услуги и консултации; Счетоводни и одиторски дейности ; Административна област: София - град
Населено място: София, Пощ. код: 1000
E-mail:
Вземи линк към профила: Ключови думи: счетоводна къща, счетоводен софтуер
Профилът е активиран на: 08.01.2009 г.
Последно обновен: 21.02.2017 г.
Предмет на дейност:
При необходимост от счетоводни консултации за вашия бизнес обърнете се към нас. Ние сме <a href="www. orbicont. com">счетоводна къща</a> Орби Конт ЕООД и предлагаме текущо и годишно счетоводно обслужване. Предлагаме още консултации в областта на данъчното облагане, консултации относно нормативната уредба касаеща данъчното законодателство, консултации относно срокове които трябва да се спазват за подаване на данъчни документи, в това число годишна данъчна декларация на физ ически и юридически лица; Изготвяме всички видове финансови отчети - Отчет за Приходи и Разходи; Годи
Актуално - новини, оферти, промоции, полезна информация:
Отчет за Парични потоци, Отчет за Собствен Капитал; ДДС справки - Дневник покупки, дневник продажби, Декларация за Данък Добавена Стойност, VIES декларация. Изготвяме списък с дълготрайни материални активи и Счетоводна амортизация - отчисляват се съгласно указаните в закона норми в зависимост от вида и стойността на актива. Предлагаме всичко относно управлението и поддръжката на персонала - изготвяне на заплати, график за отпуск, начисляване на прослужени години; изготвяне на трудови договори, подаване на уведомления за назначаване <a href="www.orbicont.com">счетоводна къща<

Други профили от тази категория:

BGbitak.com БГ реклама и дизайн ЕООД Massive Systems MaVe Engineering