Категории
Безплатна регистрация

Aкаунт Сървисис ЕООД - СЧЕТОВОДНА КАНТОРА

Aкаунт Сървисис ЕООД - СЧЕТОВОДНА КАНТОРА
Категория: Услуги и консултации; Счетоводни и одиторски дейности ; Административна област: Пловдив
Населено място: Пловдив, Пощ. код: 4003
Адрес: бул. Марица №27
Skype: account_services_bg
E-mail:
Вземи линк към профила: Ключови думи:
Профилът е активиран на: 25.05.2010 г.
Последно обновен: 25.05.2010 г.
Предмет на дейност:
Днес ролята на счетоводството е не само да отчита, но и да информира. Да дава пълна, точна и навременна информация за финансовото състояние и резултатите от стопанската дейност на предприятието. Тази информация е ОСНОВНА БАЗА за вземане на правилни бизнес решения.
Счетоводна кантора „ACCOUNT SERVICES” предлага професионално обслужване в сферата на счетоводството. За качественото обслужване и защита на интересите на нашите клиенти работим с квалифицирани и мотивирани професионалисти.
Актуално - новини, оферти, промоции, полезна информация:
ПРЕДЛАГАМЕ:

1. СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

• Оперативно счетоводство
Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност по Националните и Международни счетоводни стондарти.
Изготвяне на месечни отчети по ДДС , съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС.
Начисляване и изготвяне на всички необходими документи за разплащане с бюджета.

• Годишно приключване
Изготвяне и предоставяне на Годишни Финансови Отчети.
Изготвяне и предоставяне на консолидирани отчети.
Изготвяне на Годишни Данъчни Декларации.
Изготвяне и предоставяне на статистически форми за Националния статистически институт.

• Други
Изготвяне на отчети към БНБ.
Изготвяне на тримесечни статистически форми и отчети.
Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК.
Обслужване на фирмени банкови сметки.
Текущи консултации относно измененияа на законовата и нормативна

2. ОБРАБОТКА НА ЗАПЛАТИ

Изготвяне на трудови договори
Регистрация и пререгистрация на трудови договори
Изготвяне на документи за прекратяване на ТД
Изготвяне на месечни Ведомости и фишове за заплати
Изготвяне на платежни документи за разплащане с бюджета
Представяне на информация за осигурените лица в регистъра на НОИ - Декларация обр. 1
Представяне на информация за осигурителните вноски в регистъра на НАП - Декларация обр. 6
Изготвяне на документи за болнични листове и подаване в НОИ
Изготвяне на служебни бележки
Изчисляване на болнични и отпуски
Трудово-правни и осигурителни консултации във връзка с нормативната база.

3. РЕГИСТРАЦИИ

Съдебна регистрация и пререгистрация на фирми.
Регистрация по БУЛСТАТ в Агенцията по вписванията.
Регистрация на фирми в НАП.
Регистрация по ДДС.
Комисия за защита на личните данни.
Агенция по финансово разузнаване.
Други регистрации.

4. КОНСУЛТАЦИИ

Екипът на „ACCOUNT SERVICES” предлага компетентни консултански услуги на своите клиенти, съобразени със спецификата на дейността им и отговарящи на техните нужди.
Предлагаме:
Консултиране и съдействие при създаване на фирма
Консултации по данъчното законодателство
Консултации по трудово-правните и осигурителни отношения
Консултации и изготвяне на документи за банкови кредити, финансов и оперативен лизинг.
Допълнителни адреси/офиси/магазини/работно време:
УПРАВИТЕЛ:
ВАСКА БОЕВА
Телефони офис: +35932587527/ +359889364444
Мобилни: +359886523000 / +359898477747
АДМИНИСТРАТИВЕН ДИРЕКТОР:
КЕВИН БОЕВ
Телефони офис: +35932587526 / +359884397777
Мобилни: +359888043838
СЧЕТОВОДСТВО:
Телефони офис: +35932587525 / +359885388889

Други профили от тази категория:

Психолог Гергана Вълева Глобал Интегра-Л ЕООД Център за финансово управление
Изпрати запитване до
Aкаунт Сървисис ЕООД
Всички полета е задължително
да бъдат попълнени.
име: 
e-mail: 
Текст от картинката: 
изпрати