Категории
Безплатна регистрация

Адвокатска кантора "Миткова" - Юридически услуги от адвокат Милена Миткова

Адвокатска кантора "Миткова" - Юридически услуги от адвокат Милена Миткова
Категория: Право и финанси; Правни консултации; Административна област: София - град
Населено място: София, Пощ. код: 1463
Телефон: моб. 0888 24 24 33
E-mail:
Вземи линк към профила: Ключови думи: адвокат, услуги, право, имоти, делба, дела, юристи, договор, призовка, документи, развод, бърз развод, бързи разводи, търговско право,
Профилът е активиран на: 23.09.2010 г.
Последно обновен: 23.09.2010 г.
Предмет на дейност:
- Адвокатска кантора "Миткова" е създадена от Милена Миткова, адвокат при Софийска адвокатска колегия.
Кантората предлага правни консултации и оказване на правна помощ на широк кръг от клиенти, както и процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела пред всички съдилища - районни, окръжни и апелативни съдилища, Върховен Касационен Съд (ВКС) и Върховен Административен Съд (ВАС) и във всички съдебни райони на Република България.
Цел в работата на кантората е компетентното и акуратно правно обслужване на клиентите, които са доверили решаването на проблем
Актуално - новини, оферти, промоции, полезна информация:
ТЪРГОВСКО ПРАВО

· Регистрация на търговци и търговски дружества, клонове, търговски представителства на чужди компании;

· Преобразуване на търговски дружества;

· Съдебна защита срещу незаконосъобразни решения на търговски дружества;

· Изготвяне на договори и правно обслужване на търговски дружества;

· Съдебна защита по търговски дела

· Събиране на вземания по търговски сделки

· Изготвяне и окомплектоване на документация за участие в процедури по ЗОП

ОБЛИГАЦИОННО И ВЕЩНО ПРАВО

· Консултации и представителство по облигационни и вещноправни казуси;

· Сделки с недвижими имоти;

· Проучване на недвижими имоти и подготовка на документация по покупко- продажба;


ГРАЖДАНСКО ПРАВО

· Правни консултации по гражданско-правни въпроси;

· Процесуално представителство и правна защита при воденето на гражданско-правни дела;

· Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство;

· Абонаментно правно обслужване на търговски дружества;

· Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;

· Изготвяне на договори;

ТРУДОВО ПРАВО

· Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение;

· Обезщетение вследствие на трудова злополука· СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

· Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси

· Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.)

· Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна

· Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака


АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

· Административни процедури и съдействие пред общински, областни, държавни и др. органи и администрации

· Правни консултации по административно-правни въпроси;

· Процесуално представителство и правна защита при воденето на административно-правни дела

· Обжалване на наказателни постановления и съставени актове за нарушения
Допълнителни адреси/офиси/магазини/работно време:
гр.София
ул.Хан Аспарух №19, ет1

Други профили от тази категория:

ДЕЛОВИ ГРУП ООД Адвокатска къща - Адвокат Мая Илиева Marketiva Юридическа кантора "Андреевска"