Категории
Безплатна регистрация

Юридическа кантора "Андреевска" - Висококвалифицирана юридическа помощ и консултации

Юридическа кантора "Андреевска" - Висококвалифицирана юридическа помощ и консултации
Категория: Право и финанси; Юридически дейности; Административна област: София - град
Населено място: София, Пощ. код: 1000
Адрес: ул. "Христо Белчев", №2, ет. 5, офис: 33
Телефон: 987 24 28, 0888 2 12345
Факс: 987 24 28
Skype: lawyer 1800
E-mail:
Вземи линк към профила: Ключови думи: регистрация, фирми, дела
Профилът е активиран на: 25.09.2007 г.
Последно обновен: 25.09.2007 г.
Предмет на дейност:
Юридическа кантора "Андреевска" предлага на клиентите си еднократна или абонаментна висококвалифицирана юридическа помощ и консултации във всички области на правото, при спазване на пълна конфиденциалност и максимална защита интересите на клиентите. Решителността при разрешаването на проблемите, професионалната увереност и компетентност, индивидуалния подход към всяка ситуация, възможността за съвместно вземане на решения и предоставяне на своевременна информация за хода на работата по конкретно зададен казус, съпровождат ежедневно работата на кантората.
Актуално - новини, оферти, промоции, полезна информация:
В абонаментното правно обслужване се включват следните примерно изброени услуги:
1. Изготвяне и представяне на писмени и устни правни консултации и съвети в областта на гражданското, търговското и корпоративно право по проблеми и въпроси, произтичащи от и свързани с пряката и съпътстващата търговска дейност на Дружеството, както и подготвяне на документи за вписване на промени в търговския регистър по фирменото дело на Дружеството;
2. Предоставяне на квалифицирани разяснения и препоръки относно прилагането на местното законодателство в посочените по-горе области;
3. Да консултира и/или оформя търговските договори на Дружеството /граждански, трудови и други видове договори /, както и да дава становища за правилното изпълнение и/ или прекратяване на вече сключените договори;
4. Изготвяне на правни книжа, такива като нотариални покани, покани за доброволно изпълнение, анекси, пълномощни, и всякакви други книжа, които не касаят съдебни и арбитражни производства.

Други профили от тази категория:

Адвокатска кантора Денислав Маринов MyInsurance Адвокатска кантора "Миткова" Aдвокатска кантора Русинова
Изпрати запитване до
Юридическа кантора "Андреевска"
Всички полета е задължително
да бъдат попълнени.
име: 
e-mail: 
Текст от картинката: 
изпрати